Nyheter

 • Reparation av inbrottsskadade dörrar vid 13 A och 15 påbörjas denna vecka (V33). Hisspegel vid ingång 15 byts ut.

 • Brandskyddsinspektion av Anticimex har gjorts. Inga anmärkningar.

 • Extra stämma kommer att hållas 7 september angående bl.a. stadgeändringar. Stämman kommer att hållas på gården eller i garaget vid dåligt väder. Kallelse kommer att skickas ut.

 • Beträffande klätterväxterna ovanför entréerna kommer styrelsen att se över hur de skall underhållas i framtiden.

 • Beslut togs om rutiner vid förlorad elektronisk nyckel (tagg) och rutiner vid TV avbrott. Mer information om detta kommer på hemsidan.

 • Spindelbekämpning på balkongerna utreds med beslut nästa år.

 • Teknisk förvaltning kommer att tas över av Bredablick Förvaltnings AB 1 september.

 • Flytt av MC platser i garaget kommer att ske.

 • Reparation av missfärgade kakelplattor har påbörjats i denna vecka (V33).

 • Ekonomiskt bokslut för kvartal 2 är gjort och föreningens ekonomi är god.

 • Ni som önskar måltid efter årsstämman 2015-05-25 - glöm inte att anmäla detta till Lars-Göran Lund, mail:       Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 • Tänk på att sköta våra miljörum ordentligt enligt de föreskrifter som finns. Detta för allas trevnad.

 • Tiden för att kunna förboka gästlägenheten ändras nu till 4 månader.

 • Information om kakelproblemet delas ut till alla hushållen under vecka 21.

 • Förslag om gemensam el för föreningen och de boende kommer att lämnas för beslut av de boende i samband med stämman den 25 maj. Förlaget innebär minskad elkostnad för boende.

 • Kakeldax-gruppen har lämnat förslag till lösning av kakelproblematiken för de lägenheter som felanmält missfärgade plattor i badrummen. En detaljerad information kommer inom kort att lämnas till alla medlemmar.

 • Fiskmåsarna är störande för många. Styrelsen har nu beslutat om löpande åtgärder för att minska problematiken.

 • Kallelse och underlag till årsstämma i föreningen den 25 maj kommer att sändas ut under första halvan av maj.

 • Förenklad infart till garaget kommer att utföras under april.

 • Styrelsen ser nu löpande över alla de avtal som tecknats för den löpande förvaltningen för att minska kostnader och/eller öka kvalitén på köpta tjänster.

 • Det planeras för en årlig storstädning av garaget som måste utföras utan bilar parkerade där. Särskild information kommer att lämnas i god tid innan det är dags.

 • Årsstämman planeras till den 25 maj och hålls i Akvariet, restauranglokal vid innergården bakom Isbergs Gata. Särskild kallelse kommer ca 1 månad före.

 • Eftersom vi har ett gemensamt avtal med Telia avseende TV, bredband och fast telefoni ska felanmälan på anläggningen som berör flera ske samordnat för föreningen. En särskild information om proceduren kommer att läggas på hemsidan inom kort.

 • Information om det kommande passagesystemet/låsbytet och utlämning av taggar kommer att lämnas till alla boende separat och anslås på hemsidan.

 • Beslutades att ersätta låssystemet i entrédörrar trapphus, miljörum och garage med beröringsfria passerbrickor (taggar). Systemet bedöms vara installerat i april.

 • Ett nytt cykelställ med plats för 6-7 cyklar kommer att placeras vid uppgång 17 i garaget.

 • Parkeringsövervakning kommer nu även i garaget, fr.o.m. 1 februari. Observera att de nya parkeringskorten som nu lämnas ut måste placeras synligt i bilen för att undvika kontrollavgift.

 • Asfaltering av delyta av gästparkeringen för att förenkla infart till garaget kommer att genomföras i april. Speglar sätts upp vid utfarten för att förbättra sikten.

 • För andrahandsuthyrning gäller speciella regler. Innan uthyrning i andra hand kan göras måste detta godkännas av styrelsen. Se stadgarna på hemsidan, paragraf 30.

 • Tyvärr förekommer högljudda fester på sena timmar där medlemmar störs. Viktigt att vi respekterar de trivselregler vi upprättat, se hemsidan.

 • Gemensam elupphandling som förväntas ge lägre kostnad för alla medlemmar diskuteras i styrelsen. Ett förslag kommer att tas fram och beslutas vid stämman i vår.

Nyheter