Fastigheten, och därmed din lägenhet, ägs av bostadsrättsföreningen. Genom din andel i föreningen äger du nyttjanderätt till din lägenhet. Föreningen tar varje månad ut en avgift av medlemmarna för att täcka föreningens kostnader såsom räntor, amortering, uppvärmning, sophantering, skötsel av gården, städning av trapphusen, repararationer mm.

För att upprätthålla värdet på fastigheten, öka trivseln och hålla ned avgiften är det därför alla medlemmars skyldighet att vara aktsamma och varsamma med våra gemensamma utrymmen och att se till att standarden upprätthålls. Glöm inte att läsa igenom er bopärm.

Brf Bryggan har tecknat kollektivt BRF-tillägg för alla medlemmarna hos Trygg-Hansa. Det innebär att BRF-tillägget inte behöver tecknas i samband med hemförsäkringen.