Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du på egen bekostnad se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kan innebära höga kostnader och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas och ibland också för grannar. 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Men omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende om du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 

Allmänt

Borra aldrig i taket djupare än 4 cm. I annat fall finns risk att träffa ledningar för vatten eller el.

Luftning av radiatorer får endast utföras av tekniskt förvaltning, eftersom luftningen kräver samtidig kontroll av vattenmängden i radiatorkretsen. Alltså, boende får ej lufta radiatorer själva.

Är du nyinflyttad, se till så du vet var lägenhetens huvudavstängning för vatten finns.

Om ni är bortresta en längre period, be en vän eller granne spola igenom era tappställen på både varmt och kallt vatten någon gång, för att förhindra större tillväxt av legionella bakterier och dålig lukt.

Glöm inte att smörja era fönster efter gällande instruktioner som finns i bopärmen.

Torka inte era tak med något vått, då fördärvas grängningen. 

Kök 

I lägenheternas kök sitter en spiskåpa, vid byte av denna ska annan spiskåpa sättas in. Det är inte tillåtet att sätta in en spisfläkt. D.v.s en fläkt med motor. Det är viktigt att ny spiskåpa blir justerad vad gäller grundflöde och forcering av en fackman. Kontakta ansvarig för bygg/drift i styrelsen om ni anser byta spiskåpa.

Spola inte ner fett och oljor från matlagning i vasken, det kan leda till att ledningar sätts igen. Om det endast är lite fett kan du torka bort det med hushållspapper och slänga papperet i matavfallspåsen. Vid mer fett så samla upp resterna av olja och matfett i exempelvis ett mjölkpaket eller petflaska och släng det sen bland dina hushållssopor. 

Badrum/wc 

Avloppen i husen och området är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ned bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål. Orsakar man stopp blir man själv ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras.

Undvik helst att borra i våtutrymmen. När du gör det bryter du tätskiktet, och då är det viktigt att du sprutar in våtrumssilikon i borrhålet och även i pluggen innan du skruvar fast det som ska in i väggen. Är du det minsta osäker, anlita hantverkare.

Balkong/uteplats 

Balkonger/uteplatser får inte glasas in, då det inte finns något bygglov för det. Detaljplanen tillåter bara inglasning på indragna balkonger. Har du indragen balkong och vill glasa in den, ska du kontakta styrelsen.

För markis och insynsskydd på balkonger tillåts endast följande tygalternativ: enfärgad grå med färgnummer: NCS S 4000-N, samt samma grå med svart rand. Det är tillåtet att använda vindskydd av ofärgat genomskinligt material på balkongerna i stället för tygalternativen för insynsskydd. Materialet ska vara helt genomskinligt, som t.ex. glas, plexiglas eller plastskiva. Förankringen i balkongräcket ska vara gjord så att skyddet inte kan flyga iväg vid hård blåst.

OBS! Inga markiser får förankras i fasaden, utan dessa ska fästas i balkongtaket. Infästningen ska vara fackmannamässigt utförd. Ni som bor högst upp utan balkongtak och vill ha markis ska kontakta styrelsen för vidare instruktioner.

Det är inte tillåtet att sätta upp staket runt uteplats, detta för att behålla en enhetlig gård.

Allt trä på balkonger/uteplatser(plank) och resten av gården ska lämnas obehandlad. Detta för att ge ett homogent utseende. Allt trä är lärk och klarar sig utan behandling. Med tiden kommer lärken att få en grå patina.

Det inte är tillåtet att måla eller lackera balkonggolven. Trägolv, mattor eller konstgräs får användas.

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, fasad, balkong/uteplats eller fönster.

Möbler, trall och andra typer av lösa föremål måste förankras väl för att klara vindar och stormar. Detta så att det inte sker olyckor eller drabbar 3:e part.