All mäklarkontakt med föreningen sker via Bredablick Förvaltning på telefon 010-177 59 00 eller via deras hemsida. Hos Bredablicks kundtjänst beställs även mäklarbilder vid behov. 

Försäkring

Brf Bryggan har tecknat kollektivt BRF-tillägg för alla medlemmarna hos Trygg-Hansa. Det innebär att BRF-tillägget inte behöver tecknas i samband med hemförsäkringen.

Om varmvatten och el i föreningen
Varmvattenförbrukningen mäts separat för samtliga lägenheter, vilket medför att respektive lägenhet debiteras för den egna varmvattenkonsumtionen. Avgiften per m3 varmvatten fastställs av styrelsen. Se under Bo i föreningen / Faciliteter & teknik.

För elförbrukningen har föreningen s.k.”Gemensam el” vilket innebär att föreningen har ett för alla lägenheter gemensamt elabonnemang. Föreningen köper in all el. För varje lägenhet finns separata elmätare, som används för att fördela föreningens elkostnad mellan lägenheterna. Avgiften per kWh el fastställs av styrelsen. Se under Bo i föreningen / Faciliteter & teknik.

Då debiteringen av el och varmvatten görs i efterskott så medför detta vid ett ägarbyte att den nya lägenhetsinnehavaren kommer att debiteras för den senaste förbrukning som föregående ägare haft. Regleringen mellan den inflyttande samt utflyttade parten görs enkelt genom att stämma av mätarställningarna per flyttdatum med mätarställningarna vid den föregående avräkningen, och man får då snabbt fram förbrukningen som i sin tur kan multipliceras med de fastställda enhetspriserna, och man får då fram den kostnad som har genererats av den utflyttade parten. Mätarställningarna per flyttdatum erhålls från IMD Systems 010 202 28 00.

Nycklar och taggar

Säljare ska överlämna 5 nycklar och 5 taggar till köparen. Se vidare”Nycklar / lås” under ”Bo i föreningen / Regler”.

Vid visning 

Bostadsrättsföreningen tillåter inte att mäklare med säljuppdrag för medlemmar ställer upp entrédörrar till trapphusen eller tejpa upp låen vid visning av lägenheter i föreningens fastighet, det vill säga uppgångarna Dockgatan 11, 13 A, 15 och 17. Vi rekommenderar i stället att ha särskild bemanning vid entrén som kan hänvisa till aktuellt våningsplan. Alternativt hänvisas till porttelefonen.

Det är inte tillåtet att tejpa upp bostadsannonser på glasade entrépartier, då det lämnar fula märken på glaset.