Anmäl flytt till Skatteverket och http://www.adressandring.se.

 

Hålla ytterdörren öppen vid in- och utflyttning
Så här gör man för att hålla dörren öppen utan att förstöra dörrautomatiken. Det finns en strömbrytare vid sidan av entrédörren. Sätt strömbrytaren i läge ÖPPEN så öppnas dörren och förblir öppen. När allt är klart, glöm inte att sätta tillbaks strömbrytaren till läge STÄNGD. Det är en liten tidsfördröjning efter påslaget innan dörren stängs igen.

Informera flyttfirmor om detta.

OBS! Öppen dörr får aldrig lämnas utan uppsikt!

Bostadspärmar
Bostadspärmar, 1 eller 2 st, lämnas kvar i lägenheten vid utflyttning. Nyinflyttade bör studera pärmarna och hemsidan för information om föreningen.

Nycklar och taggar.
Vid överlåtelse av lägenhet ska 5 lägenhetsnycklar och 5 taggar, 5 digitala nycklar till källarförråd, minst 2 nycklar till brevlådan och 2 nycklar som går till skåpen inne i lägenheten där vattenavstängning sker överlämnas av säljare till köpare. Saknas nycklar eller taggar har säljaren skyldighet att bekosta ersättningsnycklar/taggar. Ersättningsnycklar/-taggar beställs hos fastighetsskötaren Sydsverige Entreprenad.Läs mera under fliken "Nycklar/Lås” på hemsidan.

TV och bredband.
Föreningen har kollektivt Triple Play-avtal med Telia. Det innebär TV-utbudet ”lagom”-paketet, bredband 250/100 och IP-telefoni. Fler TV-kanaler kan köpas till individuellt. I varje lägenhet finns en digitalbox för TV och en gateway/router för bredband, TV och IP-telefoni som tillhör föreningen, och ska därmed lämnas kvar i bostaden vid en flytt. Anmäl till Telia inflyttning eller avflyttning på telefon 90200. OBS, vid avflyttning bör TV-boxens koder raderas.

OBS. Lägenheter på Dockgatan 13A är hos Telia registrerade på Dockgatan 13.
TV-box: ARRIS VIP 4302 (svart, rund)
Router: Telia WiFi router F@st 5370e

Garage
Bredablick Förvaltning AB, tfn 010-177 59 00 eller handhar kö till garaget. Uppsägning av garageavtalet görs hos Bredablick. Tänk på att avtalet har en uppsägningstid. Vid uppsägning av garageplats ska fjärrkontroll till garageporten och parkeringskort återlämnas till Bredablick. Görs inte detta kommer en avgift på 750 SEK att faktureras till medlem för fjärrkontroll och 500 för P-kort. Ny fjärrkontroll beställs hos styrelsen och nytt P-kort beställs hos Bredablick.

Laddplats för elbilar finns.

Porttelefon
Vid överlåtelsen kommer de telefonnummer, som finns i överlåtelsedokumentet att programmeras in. Detta ombesörjes av Bredablick Förvaltnings AB. Om man i ett senare skede vill ändra porttelefonnumret ska tekniska förvaltaren Sydsverige Entreprenad kontaktas. Se ”Felanmälan” på föreningens hemsida.  

Försäkring

Brf Bryggan har tecknat kollektivt BRF-tillägg för alla medlemmarna hos Trygg-Hansa. Det innebär att BRF-tillägget inte behöver tecknas i samband med hemförsäkringen.

El och varmvatten
Föreningen har ett gemensamt elabonnemang och anlitar IMD System för fjärravläsning av el- och varmvattenmätarna. Regleringen av förbrukningar mellan den inflyttande samt utflyttande parten görs enkelt genom att stämma av mätarställningarna per flyttdatum med mätarställningarna vid den föregående avräkningen, och man får då snabbt fram förbrukningen som i sin tur kan multipliceras med de fastställda enhetspriserna för el (SEK/kWh) och varmvatten (SEK/m3), och man får då fram den kostnad som har genererats av den utflyttande parten. Dagsaktuella enhetspriser hittar du på föreningens hemsida.
IMD Systems kundportal: , tel. 010 202 28 00 (knappval 1) vardagar kl. 09:00 – 13:00

Hemsida

På föreningens hemsida www.brfbryggan.com hittar du information om det mesta som berör ditt boende. Vissa delar kräver inloggning, och då måste du först skapa dig ett konto:

  • Klicka på Login och sedan klicka på Skapa inloggning? Ange för- och efternamn, epostadress, önskat lösenord, gatuadress samt trappuppgång-lägenhetsnummer, ex.vis 11-1001. Ange även mobilnummer för SMS-utskick. (bild i pdf filen)

Din anmälan kommer sedan att godkännas av hemsidans administratör.

Facebook

Föreningen har även en privat Facebook-grupp ”Brf Bryggan Malmö”, som är avsedd för utbyte av information mellan föreningens medlemmar. Ange uppgång och lägenhetsnummer när ni ansöker om medlemskap i gruppen.

Gästlägenhet

Bokning av föreningens gästlägenhet görs på hemsidan. Du måste logga in för att kunna göra en bokning. 

Ladda ner Checklistan 

Checklista för in och utflyttning .pdf