Anmäl flytt till Skatteverket och http://www.adressandring.se.

 

Hålla ytterdörren öppen vid in- och utflyttning

Så här gör man för att hålla dörren öppen utan att förstöra dörrautomatiken. Det finns en strömbrytare högt upp på väggen. En röd lampa visar att den är påslagen. Man behöver en pall eller en liten stege för att nå brytaren. Slå av strömbrytaren och öppna sedan dörren. Använd en kil eller något som behåller dörren i öppet läge. Rör inte några knappar på lådan som sköter automatiken. När allt är klart, glöm inte att slå på strömbrytaren igen och förhoppningsvis ska dörrautomatiken fungera. Det är en liten tidsfördröjning efter påslaget innan dörröppnaren fungerar igen.

Bostadspärmar
Bostadspärmar, 1 eller 2 st, lämnas kvar i lägenheten vid utflyttning. Nyinflyttade bör studera pärmarna och hemsidan för information om föreningen.

Nycklar och taggar
Vid överlåtelse av lägenhet ska 5 nycklar och 5 taggar till lägenheten samt minst 2 nycklar till brevlådan överlämnas av säljare till köpare. Saknas nyckel har säljaren skyldighet att bekosta låskolvbyte och kostnad för nycklar. Läs mera under fliken "Nycklar/Lås” på hemsidan.

TV och bredband
Föreningen har kollektivt Triple Play-avtal med Telia. Det innebär TV-utbudet ”lagom”-paketet, bredband 250/100 och IP-telefoni. Fler TV-kanaler kan köpas till individuellt. I varje lägenhet finns en digitalbox för TV och en gateway/router för bredband, TV och IP-telefoni som tillhör föreningen, och ska därmed lämnas kvar i bostaden vid en flytt. Anmäl till Telia inflyttning eller avflyttning på telefon 90200. OBS, vid avflyttning bör TV-boxens koder raderas.

TV-box: ARRIS VIP 4302 (svart, rund)

Router: Telia WiFi router F@st 5370e

Garage
Bredablick Förvaltning AB, tfn 010-177 59 00 eller handhar kö till garaget. Vid uppsägning av garageplats ska fjärrkontroll till garageporten och parkeringskort återlämnas till Bredablick. Görs inte detta kommer en avgift på 750 SEK att faktureras till medlem. Laddplats för elbilar finns.

Porttelefon
Vid överlåtelsen kommer de telefonnummer, som finns i överlåtelsedokumentet att programmeras in. Detta ombesörjes av Bredablick Förvaltnings AB. Om man i ett senare skede vill ändra porttelefonnumret ska tekniska förvaltaren Sekant kontaktas. Se ”Felanmälan”.

Försäkring
Brf Bryggan har tecknat kollektivt BRF-tillägg för alla medlemmarna hos Trygg-Hansa. Det innebär att BRF-tillägget inte behöver tecknas i samband med hemförsäkringen.

El och varmvatten
Föreningen anlitar IMD Systems för fjärravläsning av el- och varmvattenmätarna. Regleringen av förbrukningar mellan den inflyttande samt utflyttande parten görs enkelt genom att stämma av mätarställningarna per flyttdatum med mätarställningarna vid den föregående avräkningen, och man får då snabbt fram förbrukningen som i sin tur kan multipliceras med de fastställda enhetspriserna  för el (SEK/kWh) och varmvatten (SEK/m3), och man får då fram den kostnad som har genererats av den utflyttande parten. Avgifterna finns under ”El- och vattenavgifter”.

IMD Systems kundservice: tel. 010 202 28 00 (knappval 1) vardagar kl. 09:00 – 13:00

Gästlägenhet

Bokning av föreningens gästlägenhet görs på hemsidan, du måste vara inloggad för att kunna göra en bokning.

Hemsida och Nyhetsbrev

Viktigt!

Det är viktigt för föreningens styrelse och kommittéer att snabbt få ut information till alla medlemmar, men det är även viktigt för varje medlem att få vetskap om vad som sker i föreningen. Därför uppmanas alla medlemmar att registrera sig för föreningens s.k. nyhetsbrev. Viktig information delges ofta endast på detta sätt.

I bifogade dokumentet nedan finns utförlig information hur man går tillväga för att registrerar sig på hemsidan och anmäla sig till nyhetsbrevet. 

 

Facebook

Föreningen har även en låst Facebook-grupp ”Brf Bryggan Malmö”, som är avsedd för utbyte av information mellan föreningens medlemmar. Ange uppgång och lägenhetsnummer när ni ansöker om medlemskap i gruppen.

 

Ladda ner Checklistan 

checklista.pdf