Att ta hand om sopor är ett miljöarbete som börjar hemma hos dig. Eftersom olika avfallstyper tas omhand på olika sätt, är det viktigt att dina sopor alltid är sorterade. Bra och rätt sortering ger lägre kostnader för föreningen. För att kunna bibehålla funktionsdugliga och trevliga miljörum är din insats viktig.

 

Du som bor i trappa 11 och 13A har tillgång till miljörum 1, som ligger mellan dessa trapphus och du som bor i trappa 15 och 17 har tillgång till miljörum 2, som följaktligen ligger mellan dessa trapphus. Detta för att få en jämn föredelning av avfall.

Man får inte lämna sopor eller något annat stående på golvet. 

När det kommer till glas, metall, plast, kartong, är det förpackningar av dessa som får slängas i miljörummen. För övriga metallsaker såsom stekpannor etc finns särskild plastback märkt ”Metallskrot”.

Knyt ihop påsen med restavfall innan du slänger den i kärlet.

Påsen med matavfall ska noga förslutas. Om kärlet för matavfall är fullt går det bra att slänga påsarna som restavfall.

Kartonger ska vikas ihop och tillplattas innan de kastas. Stoppa gärna in hopvikta kartonger vertikalt längs sidorna.

Det finns ett kärl för småelektronik i miljörummen. Exempel på småelektronik är mobiltelefon, hårtork, köksmaskiner, dator, lampor, borrmaskiner, elsladdar och batteridrivna leksaker.

Större förpackningar och emballage (från möbler och liknande) tar du själv ansvar för och lämnar på Sysav återvinningscentraler, Malmö Bunkeflo eller Malmö Norra hamnen. 

Kuvert ska slängas i restavfall, inte i kärlet för tidningar då klistret som används i kuvert inte får hamna här. 

Var försiktig när du slänger lågenergilampor så dessa ej går i sönder, då de innehåller kvicksilver. 

Vid fulla kärl för t.ex. glas vid storhelger, ta ansvar och lämna dem själv på återvinningsstation. Eller vänta tills kärlet är tömt. 

Vid överfulla kärl (om locket inte går att stänga) finns stor risk att kärlet inte töms.

Vi hopp as att alla tar ansvar och hjälper till för att hålla ordning i miljörummen. Hållare och påsar för matavfall finns i miljörummen.

Tömningsschema enligt nedan, avvikelser kan förekomma.

VA-Syd:

Restavfall: måndagar och torsdagar varje vecka.
Matavfall: måndagar och torsdagar varje vecka.

Stena recycling:

Metallförpackningar, plast: måndagar
Tidningar, papper, glas: fredagar 

Ljuskällor och batterier: vid behov.

Elektronik: vid behov.

Metallskrot: vid behov.

 

Dokument

Icon representing an icon  Källsorteringsbroschyr.pdf