I Brf Bryggan tillämpas individuell mätning av varmvatten, IMD, för samtliga lägenheter, vilket medför att respektive lägenhetsinnehavare debiteras för den egna varmvattenkonsumtionen. Man har även gått över till det som kallas ”Gemensam el” vilket innebär att föreningen är inköpare av all el som sedan fördelas efter förbrukning mellan lägenhetsinnehavarna istället för att respektive lägenhet har ett eget abonnemang. 

Prissättningen fastställs av föreningens styrelse per m³ varmvatten samt per kWh el, och debiteringen görs genom avgiftsaviseringen som kommer från den ekonomiska förvaltaren. 

Då debiteringen görs i efterskott så medför detta vid ett ägarbyte att den nya lägenhetsinnehavaren kommer att debiteras för den förbrukning som föregående ägare har gjort. Regleringen av detta görs på egen hand av inflyttande respektive utflyttande part, och på så vis minskas den administrativa belastningen på styrelsen samt kostnader för föreningen som flyttavräkning och extraavisering från förvaltaren som detta då medför. Regleringen mellan den inflyttande samt utflyttande parten görs enkelt genom att stämma av mätarställningarna per flyttdatum med mätarställningarna vid den föregående avräkningen, och man får då snabbt fram förbrukningen som i sin tur kan multipliceras med de fastställda enhetspriserna, och man får då fram den kostnad som har genererats av den utflyttande parten.

Om man önskar hjälp med aktuella mätarställningar eller mätarställningar per den senaste avräkningen så går det bra att kontakta IMD Systems kundservice på tel. 010 202 28 00. (knappval 1) Vardagar kl. 09:00 – 13:00.