Q2

  • 16/5: årsstämma
  • Tvättning träpartier innergård. Utbyte av dåliga brädor. 

Q3

  • Målningsarbete
  • Plåtarbete på entrédörrar 
  • utbyte fogar terasser

Q4