Q1

  • Åtgärd 5 årsbesiktning 

Q2

  • 28/5: årsstämma
  • utbyte fogar terasser
  • Utbyte av dåliga brädor. 

Q3

Q4