Q1

  • spolning av dagvattenledningar och brunnar 
  • 19/3: sista dag för inlämning av motioner

 

Q2

  • 24/5: årsstämma

Q4

  • byte av brandvarnare