Mail till alla: 


Östen Tordenmalm (Ordförande)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning, digitala nycklar, Bredband & TV


Gustaf Trotzig (Ordinarie ledamot, vice Ordförande)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning (övriga nycklar) 


Mike Josefsson (Ordinarie ledamot, Ekonomiansvarig)


Ansvarsområde: Ekonomi och finanser samt avtal, brandskydd 


Karin Senneby (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Hemsida & nyhetsbrev, Gästlägenhet


Petra Roth (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Sekreterare


Tommy Koronen(Suppleant)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning (Miljörum, Garage och Parkering) , Hemsida, Gästlägenhet


Thomas Erichsen (Suppleant)


Ansvarsområde: fastighetsförvaltning (Garage och Parkering), Avtalshantering


Valberedningen

Mail till alla: 


Ann-Charlotte Nyblom


Anna Reiderstad 


 

Trivselgruppen 

Petra och Fredrik Lamorell 

Mail till gruppen: 

Det går även att lämna synpunkter, förslag osv. i vår brevlåda i trapphus 15.