Mail till alla: 


Östen Tordenmalm (Ordförande)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning, digitala/övriga nycklar, Bredband & TV


Tommy Koronen (Ordinarie ledamot)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning, digitala/övriga nycklar, miljörum, garage och parkering


Johannes Ferretti Lundgren (Ordinarie ledamot, Ekonomiansvarig)

 
Ansvarsområde: Ekonomi och finanser samt avtal


Karin Senneby (Ordinarie ledamot, Vice ordförande)


Ansvarsområde: Hemsida & nyhetsbrev, Gästlägenhet


Petra Roth (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Sekreterare


Martin Hagbyn(Suppleant)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning (brandskydd)


Elisabeth Aydemir von Orczy (Suppleant)

 
Ansvarsområde: Gästlägenhet


Valberedningen

Mail till alla: 


Elin Condrup


Anna Reiderstad 


 

Trivselgruppen 

Petra och Fredrik Lamorell 

Mail till gruppen: 

Det går även att lämna synpunkter, förslag osv. i vår brevlåda i trapphus 15.