Mail till alla: 


Östen Tordenmalm (Ordförande)

 
Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning, Bredband & TV


Pär Holmlund (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Fastighetsförvaltning, Internt brandskydd


Mike Josefsson (Ekonomiansvarig)


Ansvarsområde: Ekonomi och finanser samt avtal


Karin Senneby (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Hemsida & IT, Gästlägenhet


Petra Roth (Ordinarie ledamot)


Ansvarsområde: Sekreterare


Johan Nilsson (Suppleant)


 

 

Valberedningen

Mail till alla: 


Ann-Charlotte Nyblom


Nils Randau  


 

Trivselgruppen 

(Vakant)

Mail till gruppen: 

Det går även att lämna synpunkter, förslag osv. i vår brevlåda i trapphus 15.