För att få hyra ut i andrahand gäller att det skall finnas "skäl" och att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om uthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrning, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Ansökan skickas till Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22  Malmö. Blankett för ansökan finns under ”Övrigt / Blanketter”

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en årlig avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen. Avgiften är 10% av ett basbelopp (2021: SEK 47 600)

Avslag från styrelsen kan överklagas till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med medlemskapet i föreningen.