Lägenheterna är utrustade med brandvarnare av hög kvalitet. De har batterier med 10 års livslängd. Batterierna kan inte bytas, utan vid urladdade batterier ska hela brandvarnaren bytas ut till en motsvarande med 10 års batterilivslängd. Urladdade batterier indikeras med korta ”pip”. De ursprungliga varnarna hade datumstämpling 2012, och sålunda ska varnarna bytas innan 2022, 2032, osv.

Byte skedde under april 2022, nya brandvarnare delades ut till medlemmarna. 

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ha fungerande brandvarnare. Det är viktigt att man regelbundet testar varnarna.

Byte av brandvarnare

Det ligger i föreningens intresse att alla har fungerande varnare, och därför kommer styrelsen att i god tid innan varje 10-årslivslängds slut inhandla nya brandvarnare till alla. Om en brandvarnare av någon anledning slutar att fungera innan det är dags för gemensamt byte får innehavaren själv stå för inköp.

Fabrikat: Marelco 10 år

Produktkod: 94.5105

Cirkapris: från SEK 400