Lägenheter och lokaler värms upp dels via ventilationssystemet (till- och frånluftsspjäll i taket) och dels via radiatorerna (värmeelementen). Ventilationssystemet har även till uppgift att förse alla lägenheter med frisk luft. I varje rum ska luften bytas ut varannan timma. För att säkerställa att så sker görs vart tredje år en s.k. OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll. Luftftflödet i varje spjäll måste ligga över ett minimivärde för att OVKn ska bli godkänd.

Brf Bryggan har som målsättning att hålla en lufttemperatur på minst 21 grader (lite av praxis hos de flesta fastighetsägare idag) i vistelsezon under uppvärmningssäsong. Med vistelsezon menas en meter in från yttervägg med fönster och 0,6 meter från yttervägg utan fönster samt 0,6 meter från innerväggar. I vårt ventilationssystem finns ingen kylning, så rumstemperaturerna kan aldrig bli lägre är utetemperaturen.

Temperaturen på varmvattnet till radiatorerna beror på vilken utetemperatur det är och ligger mellan 30-50 grader vid utetemperaturer runt 0 grader. Därför upplevs aldrig elementen som varma när man känner på dem med händerna. Vid utetemperaturer över +15 grader stängs varmvattencirkulationen av.

Om man vill felanmäla värmen i sin lägenhet kan man endast inte skicka en felanmälan med motivering att lägenhetsinnehavaren fryser. En felanmälan ska innehålla uppmätt temperatur på minst två ställen i vistelsezon i lägenheten, samt vilken typ av temperaturmätare man använt sig av. Efter det kommer teknisk förvaltning att göra en kontroll i er lägenheten.

Misstänker ni luft i radiator kontakta teknisk förvaltning. Ni får inte lufta radiatorer själva då vi måste ha koll på vattnet i systemet.