Nycklar & taggar

Vid överlåtelse av lägenhet ska det överlämnas: 5 nycklar och 5 taggar till lägenheten samt 5 digitala nyklar till källarföråd och garage, minst 2 nycklar till brevlådan samt 2 nycklar som går till skåpen inne i lägenheten där vattenavstängning sker.

Uppdaterad policy från 16 november 2021, enstaka ersättningsnyckel kan beställas. Detta gör enligt nedan process och följande uppgifter ska anmälas: Personnummer, adress och lägenhetsnummer, antal nycklar, Serienummer på nyckel, stämpling på nyckel och mobilnummer.

  • Man kan inte beställa extranyckel, utan man ska fortsatt ha 5 nycklar
  • Beställningen görs till styrelsen () som godkänner och skickar vidare till Syd Sverige Entreprenad
  • Sydsverige Entreprenad beställer nyckel hos Byggbeslag och informerar medlem när nyckeln är klar för avhämtning och betalning hos Byggbeslag mot ID-kontroll

Förlust av tagg ska anmälas till Sydsverige Entreprenad. Tillvägagångssätt för att få ut en ny tagg informerar de om. 

Brf Bryggan debiterar boende 500 SEK inkl. moms, per tagg via Sekant. 

Vid förlust av digitalnyckel kontakta omgående styrelsen. 

Fjärrkontroll och parkeringskort för garaget

Blir medlem av med fjärrkontrollen ska detta omgående meddelas till Styrelsen (information under styrelsen). Ny fjärrkontroll kan fås mot kostnaden för 750SEK

Blir medlem av med parkeringskort ska detta omgående informeras till Bredablick. Nytt parkeringskort debiteras en kostnad på 500SEK

Vid uppsägning av garageplats ska fjärrkontroll till garageporten och parkeringskort återlämnas till Bredablick. Görs inte detta kommer en avgift på 750 SEK att faktureras till medlem och 500 SEK för P-kort.