Nycklar & taggar

Vid överlåtelse av lägenhet ska det överlämnas: 5 nycklar och 5 taggar till lägenheten, minst 2 nycklar till brevlådan samt 2 nycklar som går till skåpen inne i lägenheten där vattenavstängning sker.

Saknas nyckel har säljaren skyldighet att bekosta ny låscylinder och nya nycklar. Om flera lås finns gäller att samtliga låscylindrar ska bytas. Beställning av kolv och nycklar och arbete kan göras till Sekant (se ”Felanmälan”). Följande uppgifter ska anmälas: Personnummer, adress och lägenhetsnummer, antal nycklar, Serienummer på nyckel, stämpling på nyckel och mobilnummer.

Förlust av tagg ska anmälas till Bredablicks hemsida eller telefon 010-177 59 00. Tid avtalas för besök hos Bredablick Förvaltnings AB på Grimsbygatan 24 i Malmö. Här fyller man i en särskild blankett som skannas till Sydantenn & Tele AB. Sydantenn meddelar medlem per telefon eller mail när taggen är klar att hämtas på Danska vägen 57 i Malmö.

Brf Bryggan debiterar boende 500 SEK inkl. moms, per tagg via Bredablick Förvaltnings AB.

Fjärrkontroll och parkeringskort för garaget

Blir medlem av med fjärrkontrollen eller parkeringskortet ska detta omgående meddelas till Bredablick, så fjärrkontrollen kan avprogrammeras från systemet. Nytt parkeringskort eller fjärrkontroll kan fås mot kostnaden för respektive kort eller fjärrkontroll.

Vid uppsägning av garageplats ska fjärrkontroll till garageporten och parkeringskort återlämnas till Bredablick. Görs inte detta kommer en avgift på 750 SEK att faktureras till medlem.