I föreningens garage finns 68 parkeringsplatser för bilar varav 15 har laddboxar för elbilar/laddhybrider.  De laddplatser, som är markerade på abonnemangsskylt och P-kortsnummer är personliga. Övriga platser är obundna.

5 platser finns för MC alternativt lådcyklar eller vanliga cyklar.

I garaget finns också en del av våra cykelställ. Till vänster om garagenerfarten vid cykelstället finns cykel- och bilpump. 

Kontakta Bredablick på 010-177 59 00 om ni är intresserad av att hyra p-plats.

  • Bilplats kostar SEK 924 per månad.
  • För laddplats tillkommer SEK 140 per månad 
  • MC plats kostar 330 SEK/månad
  • I mån av plats kan man hyra en halv MC plats för lådcykel/cyklar för 200 SEK/månad.

Tre kölistor styr tilldelning av parkeringsplatser enligt följande:

  • Kölista 1 är för medlemmar i föreningen som önskar hyra en garageplats och inte har en garageplats sedan tidigare.
  • Kölista 2 är för medlemmar i föreningen som redan har garageplats och önskar hyra en extra garageplats.
  • Kölista 3 för medlemmar i föreningen som önskar hyra laddplats. 

Kölista 1 har alltid förtur till ledig garageplats (av kölista 1 & 2)

Observera att en plats per avtal gäller.

Blir medlem av med fjärrkontrollen eller parkeringskortet ska detta omgående meddelas till Bredablick, så fjärrkontrollen kan avprogrammeras från systemet. Nytt parkeringskort eller fjärrkontroll kan fås mot kostnaden för respektive kort eller fjärrkontroll.

Vid uppsägning av garageplats (sker per automatik när medlemskapet sägs upp) ska fjärrkontroll till garageporten och parkeringskort återlämnas till Bredablick. Görs inte detta kommer en avgift att faktureras till medlem. 

 

I garaget får ingen förvaring av brandfarlig vätska ske, förutom den som finns i fordon. Det är inte tillåtet att utföra reparation eller tvätt av fordon i garaget.