Störande ljud som hög musik, spikning och borrning får ej förekomma efter klockan 22 från söndag till torsdag. På fredags- och lördagskvällar får störande ljud inte förekomma efter klockan 24. Om ni ska ha fest så sätt gärna upp ett meddelande i trapphuset. Ange namn och lägenhetsnummer. Sätt inte upp meddelandet på dörrens glasyta då det ger fula märken på glaset.

Vi har i vår förening ett gemensamt ansvar och varje medlem måste därför också bidra till att öka medvetenheten och ansvarstagandet.

Om man blir störd eller om man upplever att andra medlemmar uppträder oaktsamt, måste det i första hand ligga i varje medlems eget ansvar och intresse att kontakta dem, som inte följer reglerna. Lämpligast är då att kontakta dem omgående eller påföljande dag.

Källare

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från föremål och får av säkerhetsskäl inte belamras.

Det är inte tillåtet att förvara gasol och brandfarliga vätskor(t.ex. spolarvätska) i källarförråden.

Inga föremål får placeras ovanpå eventuella rör som går genom era källarförråd.

Inga föremål får placeras ovanpå er förrådsgallertak.

Har ni radiator (element) i ert förråd, håll ett avstånd på minst 10cm från era saker och låt tillsvidare termostaten stå på max.

Balkong/uteplats

El- och gasolgrillar är tillåtna att användas. All kolgrillning är däremot förbjuden. Gäller även på gården. På balkonger får man utan tillstånd förvara max 60 liter gasol. Behållarna får vara av max P11:ors storlek. En P11 innehåller ungefär 26 liter gas. Detta betyder att man maximalt får ha två stycken P11:or på en balkong utan tillstånd. Det är förbjudet att förvara gasolbehållare någon annanstans i fastigheten än på sin balkong eller uteplats, förutom max 2 stycken behållare på högst 5 liter vardera (blå campingbehållare) i sin lägenhet. Detsamma gäller för inglasad balkong, alltså två stycken 5 liters. Detta berör dock inte oss i dagsläget. Se också "Gasol för hem och fritid" broschyren längst ner på denna sida.

Det är inte tillåtet med permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

Det är inte tillåtet med skakning av sängkläder med mera utanför balkongräcket. Använd inte heller balkongräcket till att vädra mattor på. Vädring och torkning av tvätt på torkställning är tillåtet.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig.

Värmare: När det gäller någon typ av värmare på balkongerna, så rekommenderas infravärme, men även gasolvärmare kan vara ok. Samma myndighetsbestämmelser gäller här vid förvaring som vid grill, se ovan. Beroende på val/typ av värmare gäller det alltid att följa de säkerhetsavstånd vid installationen som tillverkaren anger gällande angränsade ytor, så som tak, väggar, fönster etc.

Gå inte igenom era häckplantorna runt uteplatserna. De tar stryk av detta. 

Innergård

Det är inte tillåtet att åka skateboard, rollerskate, sparkcykel eller liknande inom fastigheten, alltså även på våran innergård.

Stenbeläggning på rabatter får inte beträdas pga. kablar och bevattningsanordningar.

Belysningen är justerad för att belysa rätt och ska därmed inte röras.

Extra bord & Stolar

Föreningen har 2 bord och ca10 klaffstolar som kan lånas vid behov. Kontakta någon i styrelsen för support. 

Övrigt

Man får inte lov att förankra något i fasaden.

Tänk på att inte smälla igen era lägenhetsdörrar i trapphuset, då ljudet riskerar att sprida sig i konstruktionen till närligande lägenheter.

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Mattpiskning får inte ske på gård eller balkong/uteplats.

Reklam och liknande som ni får i brevlådan får inte läggas ovanpå postfacken.

Tejpa inte upp lappar på glasade ytor i trapphuset, då det blir fula märke av det.

 

 

Dokument

Icon representing an icon