Nyheter

 • Kakelreperationerna fortsätter och utökas då fler plattor har missfärgats.
 • Förlängning med 3-årsavtal har tecknats med Telia. Bredbandet utökas från 100/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s. Wi-Fi installeras i gästrummet.
 • Föreningsstämman 2016 kommer att hållas 2016-05-25 i Akvariet på Dockplatsen.
 • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till laddningsstationer av elbilar i garaget.
 • Slarva inte med sopsorteringen i miljörummen. Ljusstakar kan t.ex. inte läggas i pappersförpackningar utan ska lämnas vid återvinningscentral. Läs på hemsidan om Sophantering/Miljörum under ”Bo i föreningen”!

 • Tvätt av sopkärlen i miljörummen har beställts. Var noga med sorteringen av avfallet. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats och plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

 • Ersättning av döda eller skadade växter på gården har påbörjats.

 • Besked har kommit från Skatteverket om återvunnen moms till Bryggan Parkering AB. Under de kommande åtta åren blir återbäringen efter kostnadsavdrag cirka 3,5 miljoner SEK.

 • Lokalen Dockgatan 13B är ledig att hyra från 1 juni. Lokalytan är 58 m2.

 • Styrelsen önskar alla medlemmar: GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 • Elmätare och vattenmätare har bytts ut. Se flik ”Aktuellt” för mer information

 • Garantibesiktningen är klar och protokoll med åtgärdslista kommer att sändas ut i december till varje lägenhet. Kakelreperationer kommer att fortsätta efter nyår.

 • Glöggfest på gården 18 december.

 • Växterna ovanför entrédörrarna kommer att klippas ner till ett minimum för att inte skada fasaden.

 • Belysningen vid cykelparkeringen ska förbättras med ytterligare armaturer.

 • Mattan till trädäcket på gården ska rullas ut för att förhindra halka vid fuktigt väder. Beredskap för halkbekämpning har påbörjats.

 • Ny detaljplan har antagits av Malmö stad. Runt Ubåtshallen kan detta kanske innebära nya byggnader. Se länk till detaljplan i pdf.

 • I miljörummen råder fortfarande lite oordning när det gäller sortering. Det som kastas i miljörummen skall vara källsorterat och läggas i rätt behållare. Kartonger ska vikas ihop så att de tar mindre plats. Plastemballage ska tömmas ur eventuell plastkasse.

 • Styrelsen har antagit budget för 2016, vilket innebär att avgifterna sänks med 10 % från och med 2016-01-01.

 • Nytt försök till cykelstöld har skett. Boende uppmanas till vaksamhet.

 • Entrédörrar till ingångarna 11 och 17 har reparerats till samma inbrottsförebyggande standard som tidigare gjorts till ingångarna 13 och 15.

 • Hyresavtalet för lokalen Dockgatan 13 B (JM) har sagts upp. Idéer om nya hyresgäster tas gärna emot.

 • Garantibesiktning har gjorts i 43 lägenheter. Eventuella åtgärder kommer att påbörjas efter nyår. Garantibesiktningen kommer att vara avslutad 19 november. Mark- och utvändig besiktning har gjorts och anmärkningar har åtgärdats.

 • Avtal har slutits med Techem angående gemensam el. Det innebär att elmätare och varmvattenmätare kommer att bytas. Det kommer att bli strömavbrott den dagen då bytet sker.

 • Kakelreperationerna pågår.

 • Entrédörrarna vid portarna 11 och 17 skall förstärkas på samma sätt, som gjorts vid 13 och 15 för att försvåra inbrott.

 • Borttagande av klätterväxter ovanför entrédörrarna diskuterades. Risk finns att fasadteglet förstörs av växternas rötter. Om bygglovet inte hindrar kommer klätterväxterna att tas bort.

 • På gården kommer blodmjöl att spridas för att göra det mindre trivsamt för kaninerna. Getingbo har eliminerats genom Anticimex försorg.

 • Styrelsens regler för balkongskydd skall följas. Se regler under fliken ”Bo i föreningen”, ”Lägenhetsunderhåll”. Balkong/uteplats: Insynsskydd på balkonger tillåts endast i följande tygalternativ: enfärgad grå färgnummer: NCS S 4000-N, samt samma grå med svart rand.

 • Blomkrukor på balkongen får inte hängas utanför räcket. ”Sadelkruka” att hänga på balkongräcket får användas om förankring sker med buntband.

 • Förändring av MC parkering i garaget är inte längre aktuellt.

Nyheter