Nyheter

Entrédörrarna har förstärkts ytterligare för att försvåra inbrott.

Priset för gemensam el, för året 1 november 2016 till 30 november 2017, bestämdes till 1:17 SEK kWh.

JM har ännu inte bestämt tider för kakelreperationerna. Styrelsen bevakar.

En översyn av parkeringsavgifterna på stickgatorna pågår för att få enhetliga avgifter. Ett förslag är 15 SEK per timme dagtid och 6 SEK per timme på kvällar och helger. 100 SEK per dygn kvarstår.

Brandskydd för sista kvartalet har gjorts. Inga anmärkningar i källare och trapphus. Styrelsen påminner om att inga föremål får finnas i trapphus som t.ex. barnvagnar. De ska förvaras i barnvagnsrummet eller i lägenheten.

På grund av ändringar i stadgarna för föreningen kommer en extra föreningsstämma att hållas i garaget 11 mars klockan 14:00. Kallelse med ändringarna kommer att skickas ut till medlemmarna.

Ordinarie årsstämma kommer att hållas 15 maj klockan 18:30 i Akvariets lokaler.

Brf Bryggan har bildat en samarbetsgrupp med de andra föreningarna i området för att utbyta erfarenheter.

Föreningen byter försäkringsbolag från Folksam till QBE senast 2017-01-31.

Ekonomin i föreningen är fortsatt god och vi håller oss till budget.

Gästlägenheten kan nu hyras från 4 till 11 december.

För gemensam el blir kostnaden för året 1:12 SEK/kWh. Debitering för sista kvartalet blir 0:92SEK/kWh.

Arbetet för framtagning av dockningsstationer för elbilar pågår och kommer att presenteras vid föreningsstämman.

JM, PEAB och Kakeldax kommer att ha ett möte om hur kakelproblemen ska lösas den 5 december.

Så här inför julhelgen uppmanar styrelsen medlemmarna att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar och att vara försiktig med levande ljus.

Avtal har träffats om rengöring av alla sopkärl, utom tidningskärlen, två gånger om året.

Budgeten för 2017 och underhållsplan har antagits. Det blir oförändrad avgift 2017.

Detaljerad information om gemensam el via ett separat utskick.

Gästlägenheten är nu bokningsbar till och med lördagen 5 november.

Obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter kommer att ske under 2017.

Brf Bryggan kommer att skriva nya stadgar på grund av nya myndighetskrav. Därför kommer en extra stämma att hållas under våren 2017.

Föreningens budgetarbete har påbörjats.

Arbete pågår med att upprätta en långsiktig underhållsplan.

Enligt garantibesiktningen håller dräneringsåtgärder på att tas fram för innergårdens trädäck. Detta för att motverka stående vattensamlingar.

Föreningen kommer att samarbeta i olika frågor med närliggande föreningar i området med bland annat säkerhetsfrågor.

Snöröjnings- och halkbekämpningssavtal med Bredablick har gjorts och inleds 1 november.

Ekonomin i föreningen är fortsatt god och följer budget.

Kakelreperationerna hos många medlemmar gör att gästlägenheten inte kan hyras ut från vecka 37 (12 september) till vecka 49 (9 december). De bokningar som redan har gjorts under denna period kvarstår. Nya bokningar kan inte göras.

22 augusti påbörjas byte av armaturer på balkongerna.

Sensor för belysning vid nerfarten till garaget sätts upp så att belysningen tänds direkt vid passage av garageporten.

Utrustningen för dörrautomatiken vid miljörummen modifieras. Detta för att undvika att de som tömmer soporna inte kan ställa om automatiken så att våra taggar inte fungerar.

Styrelsen antog en ny regel som ska gälla vid anmälan av fel enligt garantibesiktning. Separat information kommer.

Från och med 1 oktober höjs avgiften för garaget med 20 SEK till 820 SEK per månad.

Lennart Björk utsågs till att vara vice ordförande i föreningen.

Nyheter