Nyheter

Maud och Margaretha som de senaste 5 åren utgjort Bryggans Trivselgrupp, och gjort ett fantastiskt jobb, tycker att det dags för lite nytänkande och önskar att någon annan tar över gruppen. 

Vi hoppas där finns intresse bland några av våra medlemmar att vara med och planera våra framtida roliga tillställningar. 

Hör gärna av er om mer information önskas om vad det innebär. Antingen genom att svara på detta mail eller kontakta någon i styrelsen direkt.

 

 /Styrelsen

 

 

  • Avtal är nu tecknat med Sekant istället för Bredablick gällande teknisk förvaltning, snöröjning och skötsel av stickgator. Detta börjar gälla 1 januari 2021.
  • Styrelsen gjorde under mötet en rundvandring på innergården för att se över förslag på förbättringar. Mer info kommer om detta.

 

 

  • Nytt rörligt elavtal utan bindningstid är nu tecknat med EON med start 2020-12-01.

  • Föreningens budget för 2021 är nu inlämnad till vår ekonomiska förvaltare. Avgifterna planeras vara oförändrade. 

  • Vår trädgårdsgrupp håller nu på att ta in förslag till förbättring och förfining av vår innergård. 

 

Disciplin i garaget

 

Våra bilplatser i garaget är för närvarande väl utnyttjade alla kvällar och nätter, och det finns få lediga platser kvar om man anländer sent. Därför är det viktigt, inte minst ur solidaritetssynpunkt, att alla placerar sina bilar så centrerat som möjligt mellan markeringarna, så att man inte blockerar platsen intill. Vi kommer att göra inspektioner och lämna en snäll uppmaning på framrutan om någon inte lyckats helt med sin parkering.

 

/Styrelsen

 

Information från styrelsemötet 2020-09-21

  • Nya hemsidan är nu up-and-running. Skulle ni komma till den gamla hemsidan när ni går in på brfbryggan.com beror det på att Telia inte uppdaterats än, det kommer att ändras. 
  • Rensning av hängrännor på våra tak kommer att göras med start på torsdag den 24/9.
  • Vi bearbetar nu offerter för solpanelerna och installation kommer att ske tidig vår 2021.

Nyheter