Nyheter

Från och med april kommer elpriset hushållsel och ladd-el att höjas från 1,25 till SEK 1,30 /kWh

Anticimex kommer som under tidigare år hantera måsproblem (detta sker under april månad).

Styrelsen har tagit beslut om att göra en översyn av befintliga stadgar. Detta görs tillsammans med en bostadsrättsjurist. Om översynen är klar i tid för årets årsstämma kommer förslaget av uppdatering kring vissa paragrafer att läggas fram för beslut (för att ändra i stadgar krävs 2 stämmor).

Det har kommit till föreningens kännedom att Telia avser att börja ta betalt för tvillingabonnemang, dvs om man har mer än en TV-box. De kommer att fakturera varje extra box SEK 129/mån. Hittills har man kunnat ha upp till 5 boxar utan extra abonnemangskostnad. Detta är något som vi inte kan acceptera eftersom det är något som tillkommit efter det att vi tecknat avtal med Telia för ett år sedan, och det är ett avtal som måste sägas upp av endera parten om man vill ändra avgifter etc. Och det kan sägas upp först 2023.

Telia hävdar att tvillingabonnemangen ligger utanför kollektivavtalet, och att de därför kan ändra avgiften för dem. Innan vi skrev på avtalet ifjol skickade vi ett antal frågor till Telia för förtydligande. Bl.a. frågade vi hur många extra boxar man kan ha utan extra abonnemangskostnad och fick svaret att man kan ha upp till 5 boxar. Så även om vi inte har det skriftligt i avtalet så har vi det skriftligt i ett mejl.

Har ni fått fakturor från Telia där de vill ha betalt för tvillingabonnemang så är det nog säkrast att betala summan innan sista betalningsdag. Under förutsättning att vi får igenom vårt krav så får väl Telia kreditera på nästa faktura.

Detta är således ej avgjort, utan vi fortsätter diskussionerna med Telia.

 

/Styrelsen

Nedan information nedan från Peab

 

Vi kommer att påbörja arbetet på Bryggan måndag v.10, arbetena med pålning/spont är planerat till och med v.17. Detta innebär arbeten med att ta bort den befintliga sponten som håller vattnet ifrån schakten, men nu är det dags att låta vattnet möta huset.

Samtidigt som man tar bort sponten så kommer man att montera pålar och stommen till bryggan samt ytskiktet på densamma. Detta medför att bullernivån i perioder kan öka något mot vad som varit fallet de senaste tiden, men vi skall försöka minimera olägenheten och vi kommer att hålla oss inom de gränsvärden som vi har att förhålla oss till.

Arbetena med spont, pålning och brygga kommer på gå til och med vecka 17  därefter är arbetena med bryggan framför Havsprinsen avslutat.

 

Nedan information från Dockan Marinan baserat på ovan färdigställande av brygga. 

Nu påbörjar byggnationen av de nya bryggorna längs Peabs projekt Dockporten i Dockan. Det blir således nya båtplatser hela vägen ut till hamninloppet. Totalt blir det 14 nya båtplatser och dessa platser kommer att vara mellan 3,50 och 4 meter breda och 12 meter långa. Platserna passar alltså perfekt till båtar mellan ca 30 och 36 fot. Tyvärr så kommer inte båtplatserna att vara klara för användning förrän i oktober men skicka gärna in en intresseanmälan för en plats redan nu så är Ni förberedda inför säsongen 2022! Intresseanmälan hittar Ni på www.dockanmarina.se.

 

 

Information från styreslemöte, februari 2021

I och med att vi nu har ett elabonnemang med rörligt pris så beslöts att föreningens pris (SEK/kWh) för hushållsel och laddbilsel ska justeras varje kvartal. På så sätt blir elkostnaden rättvist fördelad med hänsyn till lägenhetsytan. Uppdateringen sker vid kvartalets sista månad.  

Som tidigare nämnts har arbetet med innergården börjat. Växtkraft (som utför arbetet) utnyttjar under veckorna gästlägenheten för lunchpauser etc. Om ni önskar hyra gästlägenheten under veckodagar denna period (1/3-1/4) kontakta Karin Senneby ().

Årsmötet för 2020 kommer att hållas den 24 maj. I år kommer mötet att ske helt digitalt (på grund av rådande pandemi). Röstning sker därmed enbart via poströstning, mer information kommer. Sista dag för inlämning av motioner är 19 mars. Tänk på att diskussioner om motioner inte kan hållas på mötet eftersom det är helt digitalt utan möjlighet att göra inlägg under mötet.

Hissar avstängda delar av idag (17 februari)

En extra översyn av hissarna kommer att ske under dagen. Detta innebär att hissarna i alla våra trappuppgångar kommer vara avstängda delar av dagen. 

Vid besiktning av hissarna uppdagades några brister. Därför kommer det att göras en översyn på alla hissar idag, och de kommer att vara avstängda delar av dagen. Tills ny besiktning har gjorts och hissarna blivit godkända får enbart hissen i uppgång 17 användas.

MSV (som hanterar våra hissar)  kommer vara på plats under dagen. 

Hälsn.

Brf Bryggan Styrelse

 

Nyheter