Nyheter

Prognosen för elpriset under år 2018 är fortsatt 1,26 SEK/kWh. 

Anticimex spindelsanering är planerad att utföras under våren. Detaljerad information om tidpunkt och utförande kommer att meddelas senare.

Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet för laddstationer för elbilar har beviljats. Offerter från olika leverantörer har begärts in.

Garagestädning kommer att ske under våren. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Mer information kommer.

Sista dag för att lämna motion till årsstämman bestämdes till den 3 april.

E-postgrupp för medlemmarna i Brf Bryggan kommer att bildas.

Elförbrukningen har under året minskat med 1 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 6 procent. Prognosen för elpriset under år 2018 är 1,26 SEK/kWh. 

Förbrukningen av fjärrvärme har minskat med 0,5 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 4 procent. 

Särskild information om kakelreparationer kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med nyhetsbrev. 

För att ytterdörrarna ska kunna hållas öppna utan problem i samband med ut- och inflyttningar kommer medlemmarna att informeras om hur man stänger av elen till låsanordningen. 

Årets stämma kommer att hållas på restaurang Akvariet den 22 maj 2018 klockan 18:30.

Energideklarationen som JM utfört är nu klar.

Miljörummen. Skylt om att inga saker får ställas på hyllorna kommer att sättas upp. Ett speciellt skydd för dörrautomatiken kommer att installeras för att undvika felaktig hantering i samband med sopkärlstömning. Tänk på att ICA MAXI har återvinning av små elektronikdelar.

Information angående kakelrenovering enligt garantibesiktningen kommer att skickas ut inom snar framtid till berörda.

Vi har numera miljövänlig el.

5-års garantibesiktning kommer ske under hösten 2018.

Ekonomin i föreningen är god och följer budgeten.

Information om kommande hyres-/avgifter kommer att skickas i ett särskilt nyhetsbrev.

Elpriset från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 blir 1,27 SEK/kWh. Från 1 januari 2018 höjs administrativ mätavgift från 23 SEK till 26 SEK.

Rastning av hundar på innergården får inte ske.

Ansökan om bidrag till laddningsboxar för elbilar i garaget har skickats in.

Föreningen väntar på Energideklaration för fastigheten som utförs av JM.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är nu klart.

Budgetarbetet för 2018 pågår.

El priset för sista perioden förblir oförändrat 1:17 SEK/kWh. 1 december kommer troligtvis en prishöjning att ske på grund av ökande kostnader.

Nu har klartecken för kakelrenoveringen träffats mellan leverantör, JM, PEAB och kakelfirma. Styrelsen inväntar tidsplan.

Inväntar de avslutande mätningarna för godkännande av OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Styrelsen har godkänt pergolabygget på terrassen. Särskilt avtal mellan föreningen och medlemmen har skrivits.

Kö för elbilar kommer att upprättas i samband med att elstolparna installeras i garaget.

Inväntar en försenad energideklaration från JM.

Vid inflyttning är namnskyltar på informationstavlan (porttelefon), namntavlan vid ingången och namn vid dörren kostnadsfria. Vid andra eventuella namnändringar utgår en avgift.

Hållare med handdesinfektionsmedel kommer att installeras i miljörummen.

Nyheter