Nyheter

Vill först och främst tacka alla som deltog på årsstämman, både på plats och digitalt.

 • Fjärrvärmeförbrukning: - 4% i maj jämfört med maj förra året

 • Måsägg har nyligen flyttats från våra tak av Anticimex. Vi kommer även att förbättra de befintliga skydd som finns för att förhindra måsarna från att bygga bo.

 • Spolning av avloppen är gjort i majoriteten av lägenheterna. Finns några lägenheter där spolföretaget inte kom in.

 • Målning av träpanelerna överst på våra fastigheter fortlöper.

 • På måndag 15/6 kommer garantiarbetet påbörjas med att byta kakel i badrum för dem som har missfärgade plattor. 

 • Garagestädning är planerad under juni. Vi återkommer med exakt datum för detta.

 • Vi har nu påbörjat arbetet med att uppdatera och modernisera vår hemsida. Detta tillsammans med en ny leverantör. Mer info kommer om detta.

På grund av rådande pandemi beslöts följande angående föreningens årsstämma den 18 maj
- att den dels ska hållas digitalt med live-sändning. Man kan således delta antingen vid dator, platta, smartphone eller på plats
- inlägg kan enbart göras på plats
- att det ska vara möjligt att poströsta på stämman senast 15 maj
- att en person kan vara ombud för fler än en medlem dock max 3
- om antalet medlemmar på plats blir fler än 49 kommer enbart en (1) medlem per lägenhet att få delta på mötet

Mer information om den digitala stämman och blanketter för poströstning mm. kommer att skickas ut i god tid innan stämman. En "test-stämma" kommer att anordnas innan den riktiga stämman så att alla uppkopplingar kan testas.

Garantibesiktningen:
- fortsatta möten med JM
- JM driver ärendet med missfärgade kakelplattor oacceptabelt långsamt
- röklucka i östra delen av garaget har tätats
- ytterligare brädor i innergårdens trädäck har bytts ut. Vi fortsätter att hävda att hela däcket byggs om med större springor mellan brädorna
- de som har problem med spanjoletter och lås i sina fönster ska meddela detta till styrelsen (). Vi har en lista från Bredablick men den behöver uppdateras

Övrigt:
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu godkänd. Det gäller garage, lägenheter och ventilationssystem
- alla hissar har nu nya styrskor och har blivit betydligt mer stabila
- spolning av alla avlopp har beställts och kommer att genomföras innan maj månads utgång. Mer information senare
- garagestädning kommer att ske i maj
- arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag till solpaneler fortsätter
- beslut togs om att köpa in TV med installation till gästlägenheten

 • Företaget Spolarna var med en stund på mötet och informerade om deras serviceavtal för underhållningsspolning av avloppen i fastigheten. Styrelsen kommer att se över deras offert och jämföra med övriga offerter.
 • Undertryck upptäcktes i garaget och har nu åtgärdats genom sänkning av hastighet på insugsfläkt. 
 • Under servicen av hissarna upptäcktes att styrskor var slitna i alla hissar vilket gjort att de rört sig i sidled för mycket. Nya styrdon är nu beställda och kommer att bytas inom kort.
 • Anticimex är kontaktade för att omplacera måsarnas ägg. Detta sker under april.
 • Hittills har en effektsänkning av fjärrvärmen på ca 10% uppmätts efter sänkningen av tillluftstemperaturen, vilket är väldigt positivt. Samtidigt har ingen noterbar skillnad i returluftstemperaturen kunnat noteras, vilket indikerar att i genomsnitt har inga rumstemperaturer minskat. Ytterligare mätningar kommer att göras för att följa utvecklingen
 • De som är berörda av problemen med missfärgning av kakel i badrum har nu blivit meddelade om att kakelfirma kommer ta kontakt för att boka inspektion och åtgärda därefter.
 • Vad gäller trädäcket på vår innergård kommer ytterligare byte av dåliga plankor att ske inom kort och därefter tvätt. 
 • Upplever ni att WiFi i er lägenhet är lite långsamt? Kan vara så att mjukvaran i din router behöver uppdateras. Ring så i fall Telia (020 20 20 70) så kan de göra uppdateringen på distans.
 • Möte har hafts med kommunen för planering av kommande solcellsinstallationen. Fler möten kommer att ske framöver. 
 • Åtgärder som krävs efter nyligen OVK:
  - Filter i aggregat i källaren behöver bytas. 
  - Galler på utsidan igensatt av löv, rensas.
  - Fläktspjäll i en av lägenheterna behöver bytas.
  - Luftflödet i några lägenheter behöver justeras.
 • Parkeringen under en av rökluckorna i garaget kommer att vara upptagen under vissa perioder vecka 13 då rökluckan ska lagas.

OVK genomförd i alla lägenheter och vi inväntar nu resultatet.

Som ett led i att sänka föreningens förbrukning kommer temperaturen på luften in i lägenheterna att sänkas med 1 grad. Detta gör att elementen kommer till större användning och kan ställas individuellt. Mer info kommer separat. 

Datum för föreningens årsstämma är nu satt till den 18 maj. Mer info kommer separat.

I samband med bytet av P-automater och zonkoder till parkeringarna i anslutning till föreningens fastigheter ger vissa parkeringsappar fel pris. Vi rekommenderar Parkster som vi vet ger rätt pris.

Brandskyddsronden för Q4 gjordes utan anmärkningar.

Styrningen till garageporten är nyligen bytt därav att den rör sig lite långsammare och den röda lampan börjar blinka innan öppning.

Summering av 2019 - El och Fjärrvärme: Förbrukningen av el ökade med 2% och fjärrvärmen minskade med -6% jämfört med 2018. Priset per kilowattimme är oförändrat.

Kodlåset på gästlägenheten är installerat och en sexsiffrig kod används nu istället för nyckel vi uthyrning. Mer info fås vid bokning.

Nyheter