Nyheter

 • Styrelsen har antagit budget för 2016, vilket innebär att avgifterna sänks med 10 % från och med 2016-01-01.

 • Nytt försök till cykelstöld har skett. Boende uppmanas till vaksamhet.

 • Entrédörrar till ingångarna 11 och 17 har reparerats till samma inbrottsförebyggande standard som tidigare gjorts till ingångarna 13 och 15.

 • Hyresavtalet för lokalen Dockgatan 13 B (JM) har sagts upp. Idéer om nya hyresgäster tas gärna emot.

 • Garantibesiktning har gjorts i 43 lägenheter. Eventuella åtgärder kommer att påbörjas efter nyår. Garantibesiktningen kommer att vara avslutad 19 november. Mark- och utvändig besiktning har gjorts och anmärkningar har åtgärdats.

 • Avtal har slutits med Techem angående gemensam el. Det innebär att elmätare och varmvattenmätare kommer att bytas. Det kommer att bli strömavbrott den dagen då bytet sker.

 • Kakelreperationerna pågår.

 • Entrédörrarna vid portarna 11 och 17 skall förstärkas på samma sätt, som gjorts vid 13 och 15 för att försvåra inbrott.

 • Borttagande av klätterväxter ovanför entrédörrarna diskuterades. Risk finns att fasadteglet förstörs av växternas rötter. Om bygglovet inte hindrar kommer klätterväxterna att tas bort.

 • På gården kommer blodmjöl att spridas för att göra det mindre trivsamt för kaninerna. Getingbo har eliminerats genom Anticimex försorg.

 • Styrelsens regler för balkongskydd skall följas. Se regler under fliken ”Bo i föreningen”, ”Lägenhetsunderhåll”. Balkong/uteplats: Insynsskydd på balkonger tillåts endast i följande tygalternativ: enfärgad grå färgnummer: NCS S 4000-N, samt samma grå med svart rand.

 • Blomkrukor på balkongen får inte hängas utanför räcket. ”Sadelkruka” att hänga på balkongräcket får användas om förankring sker med buntband.

 • Förändring av MC parkering i garaget är inte längre aktuellt.

 • Reparation av inbrottsskadade dörrar vid 13 A och 15 påbörjas denna vecka (V33). Hisspegel vid ingång 15 byts ut.

 • Brandskyddsinspektion av Anticimex har gjorts. Inga anmärkningar.

 • Extra stämma kommer att hållas 7 september angående bl.a. stadgeändringar. Stämman kommer att hållas på gården eller i garaget vid dåligt väder. Kallelse kommer att skickas ut.

 • Beträffande klätterväxterna ovanför entréerna kommer styrelsen att se över hur de skall underhållas i framtiden.

 • Beslut togs om rutiner vid förlorad elektronisk nyckel (tagg) och rutiner vid TV avbrott. Mer information om detta kommer på hemsidan.

 • Spindelbekämpning på balkongerna utreds med beslut nästa år.

 • Teknisk förvaltning kommer att tas över av Bredablick Förvaltnings AB 1 september.

 • Flytt av MC platser i garaget kommer att ske.

 • Reparation av missfärgade kakelplattor har påbörjats i denna vecka (V33).

 • Ekonomiskt bokslut för kvartal 2 är gjort och föreningens ekonomi är god.

 • Ni som önskar måltid efter årsstämman 2015-05-25 - glöm inte att anmäla detta till Lars-Göran Lund, mail:       Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 • Tänk på att sköta våra miljörum ordentligt enligt de föreskrifter som finns. Detta för allas trevnad.

 • Tiden för att kunna förboka gästlägenheten ändras nu till 4 månader.

 • Information om kakelproblemet delas ut till alla hushållen under vecka 21.

 • Förslag om gemensam el för föreningen och de boende kommer att lämnas för beslut av de boende i samband med stämman den 25 maj. Förlaget innebär minskad elkostnad för boende.

 • Kakeldax-gruppen har lämnat förslag till lösning av kakelproblematiken för de lägenheter som felanmält missfärgade plattor i badrummen. En detaljerad information kommer inom kort att lämnas till alla medlemmar.

 • Fiskmåsarna är störande för många. Styrelsen har nu beslutat om löpande åtgärder för att minska problematiken.

 • Kallelse och underlag till årsstämma i föreningen den 25 maj kommer att sändas ut under första halvan av maj.

 • Förenklad infart till garaget kommer att utföras under april.

Nyheter