Nyheter

Återstående punkter från garantibesiktningen fortsätter att åtgärdas.

Ekonomin följer budget för första kvartalet.

JM fortsätter att hyra lokalen i tre år.

Källarinbrottet är anmält till polisen och försäkringsbolaget.

Alla dokumenterade fel efter garantibesiktningen skulle vara avhjälpta 2016-04-15 men följande återstår. PEAB/Rörläggaren: Styrelsen har en lista på vad som återstår och räknar med att dessa arbeten ska vara klara inom kort.  Ett undantag är kakelreperationerna där Dahlens konkurs förorsakat problem. Vi inväntar besked på tidpunkt för dessa arbeten. ApQ EL: Samtliga belysningsarmaturer på balkongerna kommer att bytas ut vid ett senare tillfälle. Dessutom återstår arbete i en lägenhet. Imtech med nytt namn Assemblin: Några av felen är avhjälpta men ett flertal återstår. Styrelsen kommer att träffa PEAB och Assemblin denna vecka för att planera resterande åtgärder.

El priset för perioden februari-april sänks från 1:24 SEK till 1:15 SEK kWh.

Ytterligare information om spindelsaneringen finns nu under fliken "Aktuellt".

Det ska finnas brandvarnare i alla lägenheter. Det är inte tillåtet att ta bort brandvarnaren. Lägenhetsinnehavaren har ansvaret för att brandvarnaren fungerar.

JM har förlängt avtalet och fortsätter att hyra lokalen.

För att snabbt och enkelt få information om vad som händer i föreningen anmäl dig till nyhetsbrevet. (Se vänster kolumn.)

Anticimex kommer att utföra spindelsanering på balkongerna mot gatan under våren.

Garagestädning kommer att utföras en dag under vecka 17. (En dag mellan 25-28 april).

Vid lägenhetsöverlåtelser är det viktigt att 5 nycklar och 5 taggar överlämnas från säljare till köpare.

Så här får det inte se ut i miljörummen. Dessa saker ska lämnas till Sysav återvinningscentraler, Malmö Bunkeflo eller Malmö Norra hamnen.

Lägg inte kartonger i återvinningskärlen utan att platta till dem.

  • Två lediga MC platser finns att hyra i garaget. Hyra för MC 300 SEK eller hyra för två lådcyklar 150 SEK styck.
  • PEAB har delat ut schema för åtgärdande av garantibesiktningsanmärkningar. Om ni inte är hemma, glöm inte att skicka in godkännande så PEAB kan komma in i lägenheten via serviceläget.
  • Föreningen har god likviditet. Momsåterbäring för garaget har betalats ut. Därför kommer en extra amortering på lån i Swedbank att göras.
  • Hyran för gästlägenheten höjs från 1 juli från 200 till 250 SEK per natt.
  • Eventuell tillgång till laddplatser för elbil i garaget kommer att behandlas på föreningsstämman 2016-05-25.

  • Kakelreperationerna fortsätter och utökas då fler plattor har missfärgats.
  • Förlängning med 3-årsavtal har tecknats med Telia. Bredbandet utökas från 100/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s. Wi-Fi installeras i gästrummet.
  • Föreningsstämman 2016 kommer att hållas 2016-05-25 i Akvariet på Dockplatsen.
  • Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till laddningsstationer av elbilar i garaget.
  • Slarva inte med sopsorteringen i miljörummen. Ljusstakar kan t.ex. inte läggas i pappersförpackningar utan ska lämnas vid återvinningscentral. Läs på hemsidan om Sophantering/Miljörum under ”Bo i föreningen”!

Nyheter