Nyheter

Information från styrelsemötet 2020-08-17

 

  • Elavtalet vi har med Eon är på gång att gå ut och vi kommer därför att ta in offerter för att se över möjligheten att omförhandla vårt elpris alternativt byta leverantör.

  • Beslut har tagits att vi kommer att sänka elpriset för oss Bryggans medlemmar från 1,32 kr/kWh till 1,25 kr/kWh.

  • Vi kommer inom kort att påbörja ett arbete för att förfina vår innergård. Är man intresserad av vara delaktig i detta är man välkommen att kontakta styrelsen. 

  • Arbetet för att modernisera vår hemsida är på gång och planen är att lansera den under september/oktober. Mer info kommer.

  • Målningen av träpanelerna på våra fasaderna är nu färdig.

  • Under sommaren har arbetet med att byta kakel i badrummen hos de medlemmar som hade missfärgade kakelplattor färdigställts med ett positivt resultat. 

Nyheter