Nyheter

Information från styrelsemötet 2020-04-20.

På grund av rådande pandemi beslöts följande angående föreningens årsstämma den 18 maj
- att den dels ska hållas digitalt med live-sändning. Man kan således delta antingen vid dator, platta, smartphone eller på plats
- inlägg kan enbart göras på plats
- att det ska vara möjligt att poströsta på stämman senast 15 maj
- att en person kan vara ombud för fler än en medlem dock max 3
- om antalet medlemmar på plats blir fler än 49 kommer enbart en (1) medlem per lägenhet att få delta på mötet

Mer information om den digitala stämman och blanketter för poströstning mm. kommer att skickas ut i god tid innan stämman. En "test-stämma" kommer att anordnas innan den riktiga stämman så att alla uppkopplingar kan testas.

Garantibesiktningen:
- fortsatta möten med JM
- JM driver ärendet med missfärgade kakelplattor oacceptabelt långsamt
- röklucka i östra delen av garaget har tätats
- ytterligare brädor i innergårdens trädäck har bytts ut. Vi fortsätter att hävda att hela däcket byggs om med större springor mellan brädorna
- de som har problem med spanjoletter och lås i sina fönster ska meddela detta till styrelsen (). Vi har en lista från Bredablick men den behöver uppdateras

Övrigt:
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu godkänd. Det gäller garage, lägenheter och ventilationssystem
- alla hissar har nu nya styrskor och har blivit betydligt mer stabila
- spolning av alla avlopp har beställts och kommer att genomföras innan maj månads utgång. Mer information senare
- garagestädning kommer att ske i maj
- arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag till solpaneler fortsätter
- beslut togs om att köpa in TV med installation till gästlägenheten

Nyheter