Nyheter

Information från styrelsemötet 2020-03-16.

 • Företaget Spolarna var med en stund på mötet och informerade om deras serviceavtal för underhållningsspolning av avloppen i fastigheten. Styrelsen kommer att se över deras offert och jämföra med övriga offerter.
 • Undertryck upptäcktes i garaget och har nu åtgärdats genom sänkning av hastighet på insugsfläkt. 
 • Under servicen av hissarna upptäcktes att styrskor var slitna i alla hissar vilket gjort att de rört sig i sidled för mycket. Nya styrdon är nu beställda och kommer att bytas inom kort.
 • Anticimex är kontaktade för att omplacera måsarnas ägg. Detta sker under april.
 • Hittills har en effektsänkning av fjärrvärmen på ca 10% uppmätts efter sänkningen av tillluftstemperaturen, vilket är väldigt positivt. Samtidigt har ingen noterbar skillnad i returluftstemperaturen kunnat noteras, vilket indikerar att i genomsnitt har inga rumstemperaturer minskat. Ytterligare mätningar kommer att göras för att följa utvecklingen
 • De som är berörda av problemen med missfärgning av kakel i badrum har nu blivit meddelade om att kakelfirma kommer ta kontakt för att boka inspektion och åtgärda därefter.
 • Vad gäller trädäcket på vår innergård kommer ytterligare byte av dåliga plankor att ske inom kort och därefter tvätt. 
 • Upplever ni att WiFi i er lägenhet är lite långsamt? Kan vara så att mjukvaran i din router behöver uppdateras. Ring så i fall Telia (020 20 20 70) så kan de göra uppdateringen på distans.
 • Möte har hafts med kommunen för planering av kommande solcellsinstallationen. Fler möten kommer att ske framöver. 
 • Åtgärder som krävs efter nyligen OVK:
  - Filter i aggregat i källaren behöver bytas. 
  - Galler på utsidan igensatt av löv, rensas.
  - Fläktspjäll i en av lägenheterna behöver bytas.
  - Luftflödet i några lägenheter behöver justeras.
 • Parkeringen under en av rökluckorna i garaget kommer att vara upptagen under vissa perioder vecka 13 då rökluckan ska lagas.

Nyheter