Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2020-02-12.

OVK genomförd i alla lägenheter och vi inväntar nu resultatet.

Som ett led i att sänka föreningens förbrukning kommer temperaturen på luften in i lägenheterna att sänkas med 1 grad. Detta gör att elementen kommer till större användning och kan ställas individuellt. Mer info kommer separat. 

Datum för föreningens årsstämma är nu satt till den 18 maj. Mer info kommer separat.

I samband med bytet av P-automater och zonkoder till parkeringarna i anslutning till föreningens fastigheter ger vissa parkeringsappar fel pris. Vi rekommenderar Parkster som vi vet ger rätt pris.

Nyheter