Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-11-25.

En del av fasadmålningen är nu klar och pga årstid fortsätter det så tidigt som möjligt nästa år.

Efter att ha jämfört ett antal olika fastighetsförvaltare har beslut tagits om att fortsätta använda Bredablick. 

Beslut har tagits om att byta till LED-lampor i alla trapphus och i garaget. 

Beslut att SINAB kommer att användas för OVK.

Första mötet med JM ang punkterna som togs upp på 5 årsbesiktningen har ägt rum. Fler möten kommer att hållas.

Nyheter