Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-08-26.

Ekonomi i föreningen är fortsatt god.

Målning av delar av den träbeklädda fasaden kommer att ske under hösten.

Utlåtande från 5-årsbesiktningen är klart och många punkter har vi fått gehör för. Bl a sprickor i väggar i garaget samt dålig kvalitet på trädäcket.

Arbete sker med att ta in offerter för ny teknisk förvaltning

OVK(mätning av luftflöden) samt spolning av avlopp kommer att genomföras i alla lägenheter under hösten. Planering kommer att skickas ut. 

Finns fortfarande ett antal routrar och tv-boxar som ej är uthämtade. Vänligen kontakta styrelsen för att hämta ut. 

Nyheter