Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-06-10.

Förnyat lån med Danske Bank med ränta på 0,69%

5-års besiktning av våra fastigheter kommer att genomföras 4 juli.

Den automatiska styrningen av garageporten kommer att bytas ut för att reagera bättre på cyklister och gående.

Tack till er som har tagit bort cyklar som inte används. Finns fortfarande en kvar där lapp sitter kvar.

Egen brandsyn är genomförd och inga anmärkningar fanns.

Nyheter