Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-04-09.

Elnätsavgiften har höjts kraftigt och därför beslutades en höjning av vår avgift från 1:26 SEK/kWh till 1:32 SEK/kWh från och med 1 april.

Gräsmattan och buskarna på gården är i dåligt skick. Detta ska åtgärdas.

Garagestädning planeras ske under maj. Troligen under vecka 19.

Förslag om solpaneler på taket kommer att presenteras på årsstämman.

Enkät om intresse för utbyte av kökskran kommer att skickas ut med uppgift om ungefärlig kostnad.

Brf Bryggans föreningsstämma kommer att hållas 20 maj klockan 18:00 på AnXet, Dockgatan 12 (f.d. Akvariet, samma lokal som förra året).  

Nyheter