Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2019-03-11.

Flera medlemmar har klagat över att köksblandarens pip är sladdrig. Det går inte att spänna den. Pipen inklusive fästet i blandaren har bytts ut av flera men samma problem har återkommit efter en tid. Dessutom är vredet för avstängning av vattnet till diskmaskinen trög. Garantitiden för blandaren är enbart två år. Styrelsen vill därför fråga medlemmarna om det finns behov av byte till annat märke av blandare, då enbart byte av pip inte verkar hålla. Vi räknar med att kunna få mängdrabatt. Förfrågan om intresse kommer att skickas ut.

Föreningen har tecknat avtal med Telia om bredband, TV och telefoni. Hastigheten blir 250/100 till en början för att senare bli 250/250. Tidsplan för bytet kommer att meddelas. Telia bestämmer tidsplanen. Ny router och TV-box kommer att ingå.

En grupp medlemmar utreder montering av solpaneler på taket. Resultatet kommer att redovisas på årsstämman.

Nyheter