Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-12-17.

Förstärkning av 10 dörrar till förråd och garage i källaren är beställd och kommer att utföras direkt efter helgerna. Brytskydd kommer att svetsas på dörrarna för att göra det svårare att bryta sig in. Även låsen ska ses över.

Radonmätning av fastigheten och i lägenheter kommer att ske under våren.

Offerter för bredband, TV och telefoni inkommer fortfarande. När alla har inkommit görs en utvärdering.

Nyheter