Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-10-29.

Styrelsen beslutade att anta utkastet till budget 2018-10-08. Det innebär att det inte blir några avgiftshöjningar under 2019.

I garaget kommer det att sättas upp skyltar vid parkeringarna för MC och lådcyklarna.

Snarast kommer en sammanställning av medlemmarnas åsikter om val av bredband, TV och IP-telefoni att göras. Medlemmarna har via Facebook, mail och kontakter framfört önskemål, åsikter om hastigheter, utbud, val av leverantör m.m.

Instruktion för hantering av hjärtstartaren i garaget kommer att läggas ut på hemsidan.

Nyheter