Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-09-19.

Femårsbesiktning kommer att ske under hösten. Gäller enbart de fel som är anmälda före maj månad i år.

Föreningens avtal med Telia Triple play för bredband, TV och fast telefoni är uppsagt. Detta för att kunna göra jämförelser med andra leverantörers utbud och priser.

Angående energideklarationen kommer JM att presentera en långsiktig plan, tillsammans med våra grannföreningar, för att göra vår förbrukning mer energieffektiv.  

I Västra hamnen har det skett en ökning av cykelstölder i garage. Vår garageport är programmerad så att endast en bil i taget kan passera. Så fort bilen har passerat går porten ner. När det gäller cyklister och gående fungerar inte den korta tiden porten är öppen om man går snabbt eller cyklar. Därför ska man gå sakta och när man cyklar stanna till vid passage av porten. Då fungerar porten med den korta tiden. Annars står porten öppen i 50 sekunder och det innebär att någon omärkt kan smita ner i garaget. Ett anslag om detta kommer att sättas upp vid strömbrytaren för öppning av porten vid uppfarten.

Nyheter