Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-08-20.

Kakelrenovering för berörda lägenheter har påbörjats.

Elpriset fortsätter med 1:26 SEK/kWh. Följer prognosen.

Hjärtstartare till garaget är beställd.

Nyheter