Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-06-11.

Ekonomin är fortsatt stabil och följer budget. Omsättning av ett större lån har skett. Det nya lånet har två procentenheter lägre ränta.

Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut för intresseanmälan om laddplats för elbilar i garaget.

Det är nu fritt fram att hyra gästlägenheten under midsommarhelgen.

En Facebook-grupp ska bildas för att diskutera framtida bredband, TV och internettelefon för föreningen.

 

Nyheter