Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-05-22.

Styrelsen hade ett konstituerande styrelsemöte efter Brf Bryggans föreningsstämma 2019.

Den nya styrelsen består av följande medlemmar:
Östen Tordenmalm, ordförande, ansvarsområde fastighetsförvaltning.
Birgitta Malmgren Fründt, vice ordförande och sekreterare.
Mike Josefsson, ekonomiansvarig.
Håkan Elfgren, ansvarsområde fastighetsförvaltning och Brf Bryggans hemsida.
Eva Persskog, suppleant, ansvarsområde gästlägenheten.
Lennart Björk suppleant.
Petra Roth, suppleant.

Valberedningen består av följande:
Maud Hagbyhn
Calle Persskog
Nils Randau

Det beslutades att en hjärtstartare ska sättas upp i garaget.

Nyheter