Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-04-03.

Våra nya miljöintyg från EON.

Styrelsen beslutade att vid överlåtelse av lägenhet ska 5 nycklar och 5 taggar överlämnas av säljare till köpare. Saknas nyckel har säljaren skyldighet att bekosta låskolvbyte och kostnad för tagg. Läs mera under fliken "Nycklar / Lås". 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 kommer delas ut tillsammans med kallelse till årsstämman under vecka 16.

Upphandling av laddstationer i garaget för elbilar pågår.

Garagestädning kommer att ske i början av maj. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Exakt datum kommer att meddelas.

Brandsyn utfördes 6 mars. Inga anmärkningar noterades. Styrelsen vill påminna om att inga barnvagnar, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), får parkeras i trapphuset. De ska förvaras i barnvagnsrummen eller i lägenheten.

Nyheter