Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-03-05.

Prognosen för elpriset under år 2018 är fortsatt 1,26 SEK/kWh. 

Anticimex spindelsanering är planerad att utföras under våren. Detaljerad information om tidpunkt och utförande kommer att meddelas senare.

Bidrag från Naturvårdsverket Klimatklivet för laddstationer för elbilar har beviljats. Offerter från olika leverantörer har begärts in.

Garagestädning kommer att ske under våren. Garaget måste vara bilfritt den dagen. Mer information kommer.

Sista dag för att lämna motion till årsstämman bestämdes till den 3 april.

E-postgrupp för medlemmarna i Brf Bryggan kommer att bildas.

Nyheter