Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2018-02-05.

Elförbrukningen har under året minskat med 1 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 6 procent. Prognosen för elpriset under år 2018 är 1,26 SEK/kWh. 

Förbrukningen av fjärrvärme har minskat med 0,5 procent jämfört med år 2016. Kostnaden har ökat med 4 procent. 

Särskild information om kakelreparationer kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med nyhetsbrev. 

För att ytterdörrarna ska kunna hållas öppna utan problem i samband med ut- och inflyttningar kommer medlemmarna att informeras om hur man stänger av elen till låsanordningen. 

Årets stämma kommer att hållas på restaurang Akvariet den 22 maj 2018 klockan 18:30.

Nyheter