Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2017-12-19.

Energideklarationen som JM utfört är nu klar.

Miljörummen. Skylt om att inga saker får ställas på hyllorna kommer att sättas upp. Ett speciellt skydd för dörrautomatiken kommer att installeras för att undvika felaktig hantering i samband med sopkärlstömning. Tänk på att ICA MAXI har återvinning av små elektronikdelar.

Information angående kakelrenovering enligt garantibesiktningen kommer att skickas ut inom snar framtid till berörda.

Vi har numera miljövänlig el.

5-års garantibesiktning kommer ske under hösten 2018.

Nyheter