Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2017-11-07.

Ekonomin i föreningen är god och följer budgeten.

Information om kommande hyres-/avgifter kommer att skickas i ett särskilt nyhetsbrev.

Elpriset från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 blir 1,27 SEK/kWh. Från 1 januari 2018 höjs administrativ mätavgift från 23 SEK till 26 SEK.

Rastning av hundar på innergården får inte ske.

Ansökan om bidrag till laddningsboxar för elbilar i garaget har skickats in.

Föreningen väntar på Energideklaration för fastigheten som utförs av JM.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är nu klart.

Nyheter