Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2017-08-21.

Kvartalsrapporten visar att föreningens ekonomi följer budgeten.

Elkostnaden för tredje kvartalet blir 1:17 kr/kWh.

Med syfte att bilda samfällighet på stickgatorna ska ansökan om lantmäteriförrättning lämnas in. Samfälligheten ska skötas gemensamt av berörda fastigheter. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Fläktarna i miljörummen ska undersökas för att få ner ljudnivån utan att påverka luftflödet.

Parkeringskorten för garageplatser måste vara placerade så att de är väl synliga vid kontroller. Detta för att undvika parkeringsböter.

Kakelarbeten har påbörjats. Detaljerad information kommer att meddelas separat.

Nyheter