Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2017-06-26.

Bokslutet för period 1 visar att föreningen ligger på budgeterad nivå. Föreningen har bytt långivare för vissa lån till Danske Bank för att få lägsta möjliga räntekostnad. I samband med bankbytet kommer Danske Bank att erbjuda förmånliga lånevillkor till medlemmarna i Brf Bryggan. Mer information om detta kommer senare.

En aviserad höjning av energiskatten kan medföra en mindre höjning av avgiften för el under nästa kvartal.

Styrelsen vill påpeka att störande ljud inte får förekomma efter klockan 22 från söndag till torsdag. På fredags- och lördagskvällar ska det vara tyst efter klockan 24. Tänk på detta i samband med fest på balkonger, altan eller med öppna fönster, speciellt nu under sommartid. Läs mer på hemsidan under fliken ”Trivsel & ordningsregler”.

Under vecka 33 (14 till 18 augusti) kommer kakelreperationer att påbörjas och pågå under 14 dagar. Berörda kommer snarast att få ett meddelande om tider från plattläggaren.

Arbetet med dockningsstationer för elbilar fortsätter.

Fläktarna i miljörummen stängs nu av mellan klockan 20 och 9. Undersökning sker om det går att sänka fläktljudet speciell i miljörum 1.

Nyheter