Nyheter

Kortfattad information från styrelsemötet 2017-03-20.

De senaste månaderna har det skrivits en del i massmedia (bl.a. Dagens Industri och Sydsvenskan) om framtida ekonomiska problem för bostadsrättsföreningar. Styrelsen har diskuterat läget och konstaterar följande kring de nyckelfrågor som tagits upp.

Bryggan avsätter årligen ett jämt belopp i en underhållsfond som baseras på en underhållsplan där framtida behov av underhåll har gjorts. Avsättningen bedöms som tillräcklig i jämförelse med genomsnittet av svenska bostadsrättföreningar.

Eftersom föreningen är relativt ny är belåningsgraden lite högre än genomsnittet. Denna bedöms sjunka de kommande åren då extra amorteringar på lånen görs löpande.

Föreningen arbetar med en rullande 5-årig ekonomisk plan som innehåller ett antal antagande om bl.a. ränteutvecklingen. För denna har vi tagit höjd för bedömda räntehöjningar som sannolikt kommer att ske de kommande åren.

Årsavgiften (hyresnivån) ligger i gruppen ”låg till måttlig” i den undersökning som publicerats av Dagens Industri.

Åtgärder mot att måsar lägger ägg på tak och andra utrymmen kommer att genomföras.

Spindelsanering på balkongerna kommer att utföras under maj månad av Anticimex. Det kommer att ske på samma vis som förra året. Enbart balkongerna mot gatan kommer att saneras. De som inte vill ha saneringen kan fästa ett meddelande på balkongen så hoppar man över denna. Påminnelse om exakt datum kommer senare.

Parkeringsautomaterna på stickgatorna, (Dockgatan 11 och 17) är nu modifierade för avgifterna 15:-/tim.  vardagar 8 – 18. Övrig tid är avgiften 6:-/tim. Dygnsavgiften är 100: -.

Tidningen ”Din Bostadsrätt” som ni medlemmar får är en gratis provprenumeration under ett år. Ytterligare tre nummer återstår.

Nyheter