Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2017-01-09.

Entrédörrarna har förstärkts ytterligare för att försvåra inbrott.

Priset för gemensam el, för året 1 november 2016 till 30 november 2017, bestämdes till 1:17 SEK kWh.

JM har ännu inte bestämt tider för kakelreperationerna. Styrelsen bevakar.

En översyn av parkeringsavgifterna på stickgatorna pågår för att få enhetliga avgifter. Ett förslag är 15 SEK per timme dagtid och 6 SEK per timme på kvällar och helger. 100 SEK per dygn kvarstår.

Brandskydd för sista kvartalet har gjorts. Inga anmärkningar i källare och trapphus. Styrelsen påminner om att inga föremål får finnas i trapphus som t.ex. barnvagnar. De ska förvaras i barnvagnsrummet eller i lägenheten.

På grund av ändringar i stadgarna för föreningen kommer en extra föreningsstämma att hållas i garaget 11 mars klockan 14:00. Kallelse med ändringarna kommer att skickas ut till medlemmarna.

Ordinarie årsstämma kommer att hållas 15 maj klockan 18:30 i Akvariets lokaler.

Brf Bryggan har bildat en samarbetsgrupp med de andra föreningarna i området för att utbyta erfarenheter.

Nyheter