Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-10-19:

Avtal har träffats om rengöring av alla sopkärl, utom tidningskärlen, två gånger om året.

Budgeten för 2017 och underhållsplan har antagits. Det blir oförändrad avgift 2017.

Detaljerad information om gemensam el via ett separat utskick.

Gästlägenheten är nu bokningsbar till och med lördagen 5 november.

Obligatorisk ventilationskontroll i samtliga lägenheter kommer att ske under 2017.

Brf Bryggan kommer att skriva nya stadgar på grund av nya myndighetskrav. Därför kommer en extra stämma att hållas under våren 2017.

Nyheter