Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-09-19:

Föreningens budgetarbete har påbörjats.

Arbete pågår med att upprätta en långsiktig underhållsplan.

Enligt garantibesiktningen håller dräneringsåtgärder på att tas fram för innergårdens trädäck. Detta för att motverka stående vattensamlingar.

Föreningen kommer att samarbeta i olika frågor med närliggande föreningar i området med bland annat säkerhetsfrågor.

Snöröjnings- och halkbekämpningssavtal med Bredablick har gjorts och inleds 1 november.

Nyheter