Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-08-15:

Ekonomin i föreningen är fortsatt god och följer budget.

Kakelreperationerna hos många medlemmar gör att gästlägenheten inte kan hyras ut från vecka 37 (12 september) till vecka 49 (9 december). De bokningar som redan har gjorts under denna period kvarstår. Nya bokningar kan inte göras.

22 augusti påbörjas byte av armaturer på balkongerna.

Sensor för belysning vid nerfarten till garaget sätts upp så att belysningen tänds direkt vid passage av garageporten.

Utrustningen för dörrautomatiken vid miljörummen modifieras. Detta för att undvika att de som tömmer soporna inte kan ställa om automatiken så att våra taggar inte fungerar.

Styrelsen antog en ny regel som ska gälla vid anmälan av fel enligt garantibesiktning. Separat information kommer.

Från och med 1 oktober höjs avgiften för garaget med 20 SEK till 820 SEK per månad.

Lennart Björk utsågs till att vara vice ordförande i föreningen.

Nyheter