Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-05-18:

Återstående punkter från garantibesiktningen fortsätter att åtgärdas.

Ekonomin följer budget för första kvartalet.

JM fortsätter att hyra lokalen i tre år.

Källarinbrottet är anmält till polisen och försäkringsbolaget.

Nyheter