Nyheter

Kortfattad information från styrelsemöte 2016-04-25:

Alla dokumenterade fel efter garantibesiktningen skulle vara avhjälpta 2016-04-15 men följande återstår. PEAB/Rörläggaren: Styrelsen har en lista på vad som återstår och räknar med att dessa arbeten ska vara klara inom kort.  Ett undantag är kakelreperationerna där Dahlens konkurs förorsakat problem. Vi inväntar besked på tidpunkt för dessa arbeten. ApQ EL: Samtliga belysningsarmaturer på balkongerna kommer att bytas ut vid ett senare tillfälle. Dessutom återstår arbete i en lägenhet. Imtech med nytt namn Assemblin: Några av felen är avhjälpta men ett flertal återstår. Styrelsen kommer att träffa PEAB och Assemblin denna vecka för att planera resterande åtgärder.

El priset för perioden februari-april sänks från 1:24 SEK till 1:15 SEK kWh.

Ytterligare information om spindelsaneringen finns nu under fliken "Aktuellt".

Det ska finnas brandvarnare i alla lägenheter. Det är inte tillåtet att ta bort brandvarnaren. Lägenhetsinnehavaren har ansvaret för att brandvarnaren fungerar.

JM har förlängt avtalet och fortsätter att hyra lokalen.

För att snabbt och enkelt få information om vad som händer i föreningen anmäl dig till nyhetsbrevet. (Se vänster kolumn.)

Nyheter